لیست همایش های در حال برگزاری اصفهان

همایش قرآن و عترت اصفهان

برگزار کننده : نهاد نمایندگی

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

گردهمایی لینوکسی اصفهان

برگزار کننده : آقای عباس داور پناه

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

همایش اختتامیه

برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویی

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جشنواره برندگان

برگزار کننده: …

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

رزرو شده

برگزار کننده : …

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

همایش آسان تهاتر

برگزار کننده: آسان تهاتر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

رزرو سالن

تالار شریعتی اصفهان

تالار شریعتی

گنجایش: 410 نفر

تالار نفیس

گنجایش: 240 نفر

تالار ابن سینا

سالن ابن سینا

گنجایش: 240 نفر

تالار خلیج فارس

تالار خلیج فارس

گنجایش: 500 نفر

سالن مدیران

سالن مدیران

گنجایش: 30 نفر

سالن هشت بهشت

هشت بهشت

گنجایش: 50 نفر